Opsynligas logga

Dina rättigheter och att anmäla vården

Har du eller ditt barn kommit till skada i vården rekommenderar vi dig att anmäla det. Det är tyvärr en långsam process men om du har orken så är varje anmälan viktig för att uppmärksamma de brister som finns inom vården. Varje anmälan registreras, och ju fler som anmäler, desto svårare blir det för makthavare och politiker att inte ta problematiken inom psykiatrin på allvar.

Har du anmält men inte fått det svar du önskat?

Skicka in din berättelse till oss så publicerar vi den på hemsidan. Berätta vad som hänt och att du anmält utan resultat. Det ger dig kanske inte samma upprättelse som ett beslut från IVO men din röst är viktig i arbetet att förändra vården på sikt.

Anmäla händelse inom vården som lett till fysisk eller psykisk skada för dig/ditt barn.

Patientnämnden

Innan du kan göra en anmälan till IVO behöver du först ha framfört klagomål till verksamheten där du fick vård eller till patientnämnden i din region. Lista över patientnämnder hittar du här.

Patientnämnden är fristående och opartisk. Dit kan du kostnadsfritt vända dig med frågor, klagomål och synpunkter rörande vården. Patientnämnden funkar som en länk mellan dig och vården.

Patientnämnden gör dock inga egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Patientnämndens syfte är att beskriva, informera, reda ut och förklara så att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre. De hanterar klagomål och synpunkter som rör i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Till patientnämnden kan du även vända dig för att få information som är nödvändig för att ta vara på dina intressen inom vården, kontakter med vårdpersonal och att hitta rätt myndighet.

Patientnämnden är skyldiga att hjälpa dig förstå och genomföra din anmälan. Du kan ringa eller mejla dem för mer hjälp.

 1. Kontakta patientnämnden i din region och gör en anmälan.
 2. Du kommer få en kontaktperson hos patientnämnden som kommer kontakta dig så du kan förklara vad som har hänt. Kontaktpersonen kommer därefter skicka dig papper där du utförligt får beskriva händelsen.
 3. Du skickar de ifyllda papperna till patientnämnden, detta är alltid portofritt. Patientnämnden i sin tur kontaktar vårdgivaren som du vill anmäla/ha svar av.
 4. Vårdgivaren har ett antal veckor på sig att läsa och svara. Svaret skickas därefter till dig. Du får läsa vad vårdgivaren har att säga om incidenten. Är du nöjd görs inget mer. Är du missnöjd kan du fortsätta processen genom att anmäla till IVO.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO utreder endast de anmälningar som innefattar allvarligare händelser inom vården. T.ex. händelser som lett till skador som inte kommer försvinna, lett till ett mycket större behov av vård eller händelser som lett till att patienter avlidit.

IVO kan även utreda händelser där patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning allvarligt har påverkats t.ex. klagomål som rör psykiatrisk tvångsvård (LPT).

IVO utreder i regel inte händelser som är mer än två år gamla.

 1. Du kan antingen skicka in ett tips eller göra ett formellt klagomål till IVO. Du kan välja att vara anonym. Här finns e-tjänst och blankett för klagomål. För att använda e-tjänsten behöver du ett Bank-ID. Observera att du måste ha kontaktat patientnämnden/vårdenheten där du fick vård först. De ansvariga ska ha haft tillfälle att besvara dina klagomål innan du fortsätter med anmälan till IVO.
 2. Anmälan kommer in till IVO. De bedömer om händelsen ska utredas.
 3. Om IVO inleder utredning framförs anmälan till ansvariga vårdgivare och personal. Syftet är att låta dem svara på klagomålet.
 4. IVO begär ut dina journaler samt övriga uppgifter för att utreda händelsen.
 5. IVO utreder om vårdgivare/vårdpersonal agerat olagligt och/eller olämpligt.
 6. Vid allvarliga brister kan IVO gå vidare och göra särskilda utredningar av verksamhet och/eller personal.

Även om IVO bestämmer sig att inte gå vidare med din anmälan så är det viktigt att de får in den. Alla anmälningar registreras och får IVO tillräckligt många anmälningar på en vårdenhet/vårdpersonal kommer IVO att utreda dem.

Polisanmälan

Misstänker du att brott begåtts? Då kan du göra en polisanmälan. Händelser som polisen utreder är t.ex. sexuella övergrepp, våld eller vållande till annans död. Skulle IVO misstänka att händelsen du anmält är brottslig ger även de över ärendet till polisen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Anser du dig blivit diskriminerad/särbehandlad p.g.a. kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsförmåga eller religion? Då kan du anmäla till Diskrimineringsombudsmannen som arbetar specifikt med det. Anmälan hittar du här.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Anser du att någon brutit mot reglerna för hur dina personuppgifter får hanterats? Då kan du skicka en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten. Anmälan hittar du här.

Patientförsäkring LÖF

Du kan få ekonomisk ersättning för skador du fått i sammanband med undersökning, vård eller behandling enligt patientskadelagen. Ersättning kan fås trots att det inte går att utreda exakt vem som orsakat skadan.

LÖF är en patientförsäkring som du automatiskt har genom din vårdgivare. Anmälan hittar du här.

Du kan få ersättning för t.ex.:

 •   Skador som varit möjliga att undvika.
 •   Skador orsakade av sen eller felaktig diagnos.
 •   Vissa olycksfallsskador.
 •   Skador orsakade av felmedicinering.
 •   Skador orsakade av fel på/felaktig hantering av medicinskteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning.

Ersättning ges dock inte för skador som varit omöjliga att undvika, skador som anmälts för sent (oftast behöver skadorna anmälas inom 2 år), förlust av ägodelar, biverkningar som uppkommer av läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt eller patientskador som uppstått vid korrekt behandling av ett direkt livshotande tillstånd.

Anmäla biverkningar av mediciner

Har du fått biverkningar av de mediciner du tar/har tagit? Anmäl det gärna på läkemedelsverkets hemsida. Anmälan hittar du här. Det kan vara lite omständligt men det är otroligt viktigt att rapportera de biverkningar du fått. Framför allt om det är sådana biverkningar som allvarligt påverkat dig och ditt mående.

Vi uppmanar till att alltid anmäla fel i vården om du har möjlighet. Kom ihåg att du dessutom alltid kan skicka in din historia till oss, så gör vi din röst hörd.

Berättelser från psykiatrin

Syftet med den här hemsidan är att samla in så många vittnesmål att makthavare inte längre kan skylla på enskilda missar eller att patienten ”överreagerat”. Om vi vill ha en välmående befolkning måste psykiatrin förändras i grunden. Opsynliga.se blir en kunskapsbas till en sådan förändring.

Bidra med dina erfarenheter av psykiatrin under Dela erfarenheter. Till höger kan du hitta redan publicerade historier. Anledningen till att alla historier är anonyma är för att föreningen bakom projektet inte vill riskera att dömas för förtal. Materialet som publiceras på opsynliga.se är fritt att användas så länge det källhänvisas hit. Vi hänvisar till Anmäla för att göra en officiell anmälan mot specifika vårdgivare.

Opsynliga.se använder statistikcookies. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.