Opsynligas logga

berättelser från psykiatrin

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och självmord är den näst vanligaste dödsorsaken hos personer i åldrarna 15-44. Trots detta är den psykiatriska vården ofta under all kritik.

Syftet med den här hemsidan är att samla in så många historier att makthavare inte längre kan skylla på enskilda missar eller att patienten ”överreagerat”.  Om vi vill ha en välmående befolkning måste psykiatrin förändras i grunden. Opsynliga.se blir en kunskapsbas till en sådan förändring.

Bidra med dina erfarenheter av psykiatrin under Dela erfarenheter i menyn ovan.  Till höger kan du hitta redan publicerade historier. Anledningen till att alla historier är anonyma är för att föreningen bakom projektet inte vill riskera att dömas för förtal. Vi hänvisar till Anmäla för att göra en officiell anmälan mot specifika vårdgivare. För användningsrättigheter se Bakom projektet.

 

 


  • Fel medicindosNär jag blev inlagd på lpt pga att läkaren inte känner mig och mitt beteende när jag blir stressad och trängd. Så hamnade jag först på en avdelning där ingen känner min problematik. Där blev jag tilldelad medicin enl min lista. Men läkaren hade inte uppdaterat min dos vid förra läkarbesöket, så jag sa att […]
  • Du är inte sjuk, bara utbrändNy psykolog. Bipolär sjukdom. Jag var vid världs ände. Kunde knappt ta mig dit men hen sade själv att hen ville ta an mig. Lite typ rädda mig. God tanke. Men hen frågade mig om mina mediciner och hur länge jag haft dem. Jag berättade och sade flera år. Men herre gud, det skall du […]
  • BortglömdHar haft mycket problem med vården i mina dar och jag är ändå bara 20 men här är väl ett av de mest återkommande problemen. sommaren 2015 insjuknade jag  i en anorexia. En kurator på skolan tog då tag i detta och skickade en egenanmälan till ätstörningsenheten i regionen. Ett samtal skulle komma inom en […]