Opsynligas logga

berättelser från psykiatrin

Få stöd

Opsynliga är en plattform för att förbättra psykiatrin på nationell nivå. Vi har dock inte möjlighet att erbjuda stöd till individer. Därför listar vi här ett antal bra organisationer att vända sig till om man vill ha någon att prata med. Hos de flesta organisationerna kan du vara helt anonym och hjälpen är kostnadsfri, all information finns på respektive hemsida.

 

SJÄLVMORDSTANKAR

Akut: 112

Självmordslinjen: 90101

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80

 

MIND

För dig som har tankar på att ta ditt liv. Du kan ringa, chatta eller maila.

MIND har också en Föräldralinje för dig som är orolig anhörig och en Äldrelinje om du är över 65.

 

Jourhavande präst

Vänder sig till dig som vill prata med någon. Tillgänglig både över telefon och digitalt.

 

 

 

SEXUELLA ÖVERGREPP, VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD

Kvinnofridslinjen

För dig som är utsatt för hot och våld eller oroar dig för att någon annan blir det.

 

Dina rättigheter

Vänder sig till dig som blir utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck.

 

Föreningen Storasyster

Vänder sig till dig från 13 år och uppåt som blivit utsatt för sexuella övergrepp.

 

Brottsofferjouren

För dig som blivit utsatt för ett brott och vill ha stöd. Har en särskild enhet för unga som blivit utsatta för brott. 

 

Stiftelsen 1000 Möjligheter

1000 Möjligheter vänder sig till unga som upplevt våld i en partnerrelation eller haft/har sex mot ersättning. Stöd tillhandahålls via chatt, samtal, egen stödkontakt eller gruppsamtal .

 

BRIS

Vänder sig till alla barn och unga upp till 18 år. BRIS erbjuder både chatt och telefonstöd.

BRIS har också Stöd för vuxna om barn.

 

 

PSYKISK OHÄLSA

Föreningen Tilia

För dig som är mellan 12-30 år och behöver någon som lyssnar. Stödchatt öppen 21-22.30, 365 dagar om året.

 

Tjejzonen

Tjejzonen vänder sig till dig som identifierar dig som tjej och är mellan 10-25 år. Här hittar du två stödchatter varav en inriktar sig på ätstörningar.

 

SHEDO

SHEDO är inriktade på självskadebeteenden och ätstörningar och vänder sig både till drabbade och anhöriga.

 

BRIS

Vänder sig till alla barn och unga upp till 18 år. BRIS erbjuder både chatt och telefonstöd.

BRIS har också Stöd för vuxna om barn.

 

Jourhavande kompis

Vänder sig till dig som är upp till 25 år och vill prata med någon. Chatten finns även på dari en gång i veckan.

 

Kyrkans Jourtjänst

Svenska Kyrkans jourtjänst. Du kan skriva eller ringa och få någon som lyssnar.

 

 

MISSBRUK OCH BEROENDE

Alkohollinjen

Vänder sig till dig som vill förändra dina alkoholvanor.

 

Droghjälpen

Beroendecentrum Stockholm erbjuder stöd och råd till dig som använder droger eller är orolig över någon som gör det.

 

Preventell

För dig som upplever dig ha tappat kontrollen över din sexualitet och oroar dig för att du ska skada dig själv eller andra.

 

Stödlinjen

Stödlinjen vänder sig till dig som har problem med spelande.

 

 

ENDAST FÖR KILLAR, MÄN OCH ICKE-BINÄRA

Under Kevlaret

Vänder sig till dig som identifierar dig som ung/ung vuxen kille, man, ickebinär. I chatten kan du prata om precis vad som helst. Chatten är öppen söndag, måndag, tisdag, onsdag 20-22.

 

Killfrågor

Chatten vänder sig till dig som identifierar dig som kille och vill prata om vad som helst.

 

 

ANHÖRIGA

Anhöriglinjen

Erbjuder stöd till dig som är anhörig.

 

Rädda barnens föräldrastöd

Telefon och chatt för dig som vill ha råd och stöd i föräldraskapet

 

SPES

Vänder sig till dig som förlorat någon i suicid. Är du ung och har förlorat någon i suicid finns SPES Ungdom

 

 

ANDRA SPRÅK 

Rädda barnens stödlinje på flera språk

Samtalsstöd på arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska för barn, ungdomar och föräldrar.

 

Jourhavande kompis

Vänder sig till dig som är upp till 25 år och vill prata med någon. Chatten finns även på dari en gång i veckan.

 

Finskspråkig telefonjour

Vänder sig till dig som vill prata om din livssituation på finska.

 

 

 

För mer information hänvisar vi till respektive förenings egen hemsida (klicka på rubrikerna) eller 1177 Vårdguiden. HÄR kan du läsa om hur du söker psykiatrisk vård. Har du tips på fler hjälporganisationer vi borde lägga till på listan maila till foreningensynligohalsa@gmail.com