Opsynligas logga

berättelser från psykiatrin

Sekretess

Övergripande

 

Projektet opsynliga.se är anonymt. Det innebär att inga personuppgifter som inkommer via webbformuläret under fliken ”Dela erfarenheter” lagras efter att de har behandlats enligt en strikt process. Följande förutsättningar gäller:

– Avsändarmejladressen är hemsidans plug in-mailadress wordpress@opsynliga.se. Meddelandet är Standardkrypterat (TLS). 

– Alla som hanterar den mailinkorgen har undertecknat ett sekretessavtal med Föreningen Synlig Ohälsa.

– Webbformuläret som används är ett wordpress-plug in som skyddas av Recaptcha, Googles Privacy Policy och Terms of Service.

– Wordpress plug in-et i sig självt har följande Privacy Policy ”PRIVACY NOTICES With the default configuration, this plugin, in itself, does not:track users by stealth; write any user personal data to the database; send any data to external servers; use cookies.”

 

Process vid mail inkomna från webbformuläret på opsynliga.se

Mejlen i inkorgen behandlas olika beroende på innehåll.

Om mejlet innehåller:

1. Fullständigt anonym information relevant för projektet opsynliga.se kopieras texten och publiceras på hemsidan opsynliga.se. Mailet läggs sedan i ”papperskorgen” som töms minst en gång per dag. 

2. Relevant men icke-anonym information redigeras texten av administratörerna innan den kopieras in på hemsidan. Texten redigeras i ett mejlutkast som skickas som ett svar till opsynliga@gmail.com (det vill säga tillbaka till inkorgen). Därefter kopieras texten och läggs ut på opsynliga.se. Både originalmejlet och svarsmejlet (båda i opsynliga@gmail.com inkorg) flyttas till papperskorgen som töms minst en gång per dag. 

3. Irrelevant information för projektet opsynliga.se raderas omgående. Detta sker likt ovan genom att mejlet flyttas till papperskorgen som töms minst en gång per dag. Vill man komma i kontakt teamet bakom opsynliga.se sker dessa förfrågningar via foreningensynligohalsa@gmail.com.

 

Dra tillbaka historier? 

När du klickat på skicka i webbformuläret har du, likt texten under lyder, accepterat att din text publiceras på opsynliga.se och att du inte kommer att kunna dra tillbaka denna. Det finns ett undantag som presenteras i den fullständiga integritetspolicyn. Maila oss på foreningensynligohalsa@gmail.com för att veta mer.

Om du kan identifieras av en text på opsynliga.se har du rätt att begära att den plockas bort och raderas. Avsikten är att detta inte ska ske men om det gör det vill vi att du hör av dig så snart du kan.

 

Undrar du något är du mer än välkommen att höra av dig till foreningensynligohalsa@gmail.com.

Vill du läsa den fullständiga integritetspolicyn? Skicka ett mail till foreningensynligohalsa@gmail.com!