Opsynligas logga

Sekretess

Övergripande

Projektet opsynliga.se är anonymt. Det innebär att inga personuppgifter som inkommer via webbformuläret under fliken ”Dela erfarenheter” lagras efter att de har behandlats enligt en strikt process. Följande förutsättningar gäller:

  • Avsändarmejladressen är hemsidans plug in-mailadress wordpress@opsynliga.se. Meddelandet är Standardkrypterat (TLS).
  • Alla som hanterar den mailinkorgen har undertecknat ett sekretessavtal med Psynlighet.
  • Webbformuläret som används är ett wordpress-plug in som skyddas av Recaptcha, Googles Privacy Policy och Terms of Service.
  • WordPress plug in-et i sig självt har följande Privacy Policy: ”PRIVACY NOTICES With the default configuration, this plugin, in itself, does not:track users by stealth; write any user personal data to the database; send any data to external servers; use cookies.”

Process vid mail inkomna från webbformuläret på opsynliga.se

Mejlen i inkorgen behandlas olika beroende på innehåll.

Om mejlet innehåller:

  1. fullständigt anonym information relevant för projektet kopieras texten och publiceras på hemsidan opsynliga.se. Mailet läggs sedan i ”papperskorgen” som töms minst en gång per dag.
  2. relevant men icke-anonym information redigeras texten av administratörerna innan den kopieras in på hemsidan. Texten redigeras i ett mejlutkast som skickas som ett svar till opsynliga@gmail.com (det vill säga tillbaka till inkorgen). Därefter kopieras texten och läggs ut på opsynliga.se. Både originalmejlet och svarsmejlet (båda i opsynliga@gmail.com inkorg) flyttas till papperskorgen som töms minst en gång per dag.
  3. information som är irrelevant för projektet raderas det omgående. Detta sker likt ovan genom att mejlet flyttas till papperskorgen som töms minst en gång per dag. Vill man komma i kontakt teamet bakom opsynliga.se sker dessa förfrågningar via psynlighet@gmail.com.

Dra tillbaka historier?

När du klickat på skicka i webbformuläret har du, likt texten under lyder, accepterat att din text publiceras på opsynliga.se och att du inte kommer att kunna dra tillbaka denna. Det finns ett undantag som presenteras i den fullständiga personuppgiftspolicyn.

Om du kan identifieras av en text på opsynliga.se har du rätt att begära att den plockas bort och raderas. Avsikten är att detta inte ska ske men om det gör det vill vi att du hör av dig så snart du kan.

Den fullständiga personuppgiftspolicyn finns att läsa här.

Undrar du något är du mer än välkommen att höra av dig till psynlighet@gmail.com.

Berättelser från psykiatrin

Syftet med den här hemsidan är att samla in så många vittnesmål att makthavare inte längre kan skylla på enskilda missar eller att patienten ”överreagerat”. Om vi vill ha en välmående befolkning måste psykiatrin förändras i grunden. Opsynliga.se blir en kunskapsbas till en sådan förändring.

Bidra med dina erfarenheter av psykiatrin under Dela erfarenheter. Till höger kan du hitta redan publicerade historier. Anledningen till att alla historier är anonyma är för att föreningen bakom projektet inte vill riskera att dömas för förtal. Materialet som publiceras på opsynliga.se är fritt att användas så länge det källhänvisas hit. Vi hänvisar till Anmäla för att göra en officiell anmälan mot specifika vårdgivare.

Opsynliga.se använder statistikcookies. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.