Opsynligas logga

Olaglig avskiljning

Jag vårdades inneliggande med LPT och hade vak. Fick en förmiddag höra att jag inte längre fick lämna mitt rum enligt läkarens beslut. Jag utgick ifrån att detta var en rumsavskiljning enligt LPT-lagen. Jag stannade därför kvar på rummet med växande ångest över att vara inlåst. Framåt kvällen eller om det är dagen efteråt så ifrågasätter jag beslutet. Jag får då vara ute i korridoren igen. Det framgick senare när jag pratade med mitt ombud samt läste journalen att det inte fanns ett beslut om rumsavskiljning. Utan det stod att jag skulle stanna på mitt rum och ifall jag lämnade rummet så skulle läkaren kontaktas. Jag hade alltså en informell rumsavskiljning. Inget beslut fanns så det kan inte ha varit lagligt.

Berättelser från psykiatrin

Syftet med den här hemsidan är att samla in så många historier att makthavare inte längre kan skylla på enskilda missar eller att patienten ”överreagerat”. Om vi vill ha en välmående befolkning måste psykiatrin förändras i grunden. Opsynliga.se blir en kunskapsbas till en sådan förändring.

Bidra med dina erfarenheter av psykiatrin under Dela erfarenheter i menyn ovan. Till höger kan du hitta redan publicerade historier. Anledningen till att alla historier är anonyma är för att föreningen bakom projektet inte vill riskera att dömas för förtal. Vi hänvisar till Anmäla för att göra en officiell anmälan mot specifika vårdgivare. För användningsrättigheter se Bakom projektet.