Opsynligas logga

berättelser från psykiatrin

Lägger över ansvaret på vännerna

Jag var på psykakuten och sökte hjälp, behövde bli inlagd för suicidprevention. Jag hade vänner med mig och jag fick inte bli inlagd, utan istället sa de att mina vänner inte skulle lämna mig ensam och lade över det på dem. Vi var 19 år och gick i gymnasiet och den ena vännen bodde inte ens i samma stad, ändå tyckte personalen på psykakuten att det var lämpligt att lägga över ansvaret på dem.