Opsynligas logga

Omnämnanden

Materialet som publiceras på opsynliga.se är fritt att användas så länge det källhänvisas hit. Syftet med hemsidan är just att den ska kunna användas som en kunskapsbas, och att vittnesmålen ska nå ut. Opsynliga.ses material har använts i följande publikationer:

Bergh, J., & Laitila, S. (2023). En tematisk analys där unga delar sina erfarenheter från tvångs- och slutenvården i ett anonymt onlineforum. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-214385
Christensen, C. (2023). Upplevelser av vårdlidande hos personer som vårdats inom psykiatrisk heldygnsvård: Kvalitativ studie. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-97144
Gabrielsson, S., Lindgren, B.-M., & Ejneborn Looi, G.-M. (2023). Sjuksköterska i psykiatrisk heldygnsvård: lärobok för rebeller (Upplaga 1.). Studentlitteratur AB.

Berättelser från psykiatrin

Syftet med den här hemsidan är att samla in så många vittnesmål att makthavare inte längre kan skylla på enskilda missar eller att patienten ”överreagerat”. Om vi vill ha en välmående befolkning måste psykiatrin förändras i grunden. Opsynliga.se blir en kunskapsbas till en sådan förändring.

Bidra med dina erfarenheter av psykiatrin under Dela erfarenheter. Till höger kan du hitta redan publicerade historier. Anledningen till att alla historier är anonyma är för att föreningen bakom projektet inte vill riskera att dömas för förtal. Materialet som publiceras på opsynliga.se är fritt att användas så länge det källhänvisas hit. Vi hänvisar till Anmäla för att göra en officiell anmälan mot specifika vårdgivare.

Opsynliga.se använder statistikcookies. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.