Opsynligas logga

berättelser från psykiatrin

Bakom projektet

Opsynliga.se är ett fristående projekt med den ideella föreningen Föreningen Synlig Ohälsa som ansvarig utgivare.

Materialet som publiceras på opsynliga.se är fritt att användas så länge det källhänvisas hit.

Har du frågor om opsynliga.se är du varmt välkommen att kontakta oss på foreningensynligohalsa@gmail.com eller via vår Facebooksida 

 

Hanna Larsson
Ordförande och grundare
Jag blev inskriven vid psykiatrin som trettonåring. Hade jag fått rätt hjälp då hade jag varit frisk ett halvår senare men den vård jag fick gjorde mig sjukare. Nu är jag 20 och är äntligen frisk efter att ha spenderat hela min tonår på psykiatrin. Jag gör det här för att den svenska psykiatrin har så mycket potential men på grund av systemfel och grav okunskap vanvårdar sina patienter. Jag har redan gått på för många jämnåriga vänners begravningar efter att psykiatrin svikit dem. Det räcker nu.
Mail: kontakt@larssonhanna.se
Hemsida: larssonhanna.se
Elias Larsson
Styrelseledamot
Jag har haft problem med depression och ångest sedan lågstadiet och traumasymptom under gymnasiet. Sökte hjälp i psykiatrin men fick minimalt med stöd, är nu någorlunda stabil med hjälp av medicin och privat terapi. Är idag halvvägs genom psykologprogrammet på Göteborgs Universitet.
Emma Svensson
Styrelseledamot
Jag hamnade i vårdkarusellen som tolvåring år 2010 efter ett traumatiskt händelseförlopp. Först åtta år senare fick jag min diagnos, PTSD, och behandling genom prolonged exposure. Numera är jag 21 år gammal och klarar av att föra ett fungerande liv, är halvvägs igenom lärarutbildningen och arbetar regelbundet med unga tjejer inom fotbollen.
Freja Lindstedt
Styrelseledamot
Jag är 24 år och studerar på Göteborgs Universitet. Som många andra har jag i kontakt med psykiatrin bland annat varit med om långa väntetider, läkare som aldrig ringer upp och felriktad, rentav skadlig, vård. Jag vill att framtida patienter ska få bättre vård.